Šk Bodva Moldavaská Bagandža

Športový klub Bodva Vas pozyva na 13. ročník turistického výstupu na Kojšovskú hoľu.

Trinásty výstup sa uskutoční z Hyľova.

Trasa meria 20km s prevýšwním 826 mestrov.

Po trase su dve reŠtaurácie, chata Lajoškla ktorý je novootvorená a chta Erika pod kojšovskou hoľou.

Trasa končí na parkovisku v Zlatej idke.

Prihlásenie: skbodva@skbodva.sk

Cestovné: člen klubu 2€, nečlen 4€.

Prihlásiť sa je nutné do sobotyv 18.11.2023 11:00hod.

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook