Šk Bodva volejbalový turnaj Moldavských dní kutúry a športu

V sobotu sa na námestí v Moldave konal 2. ročník volejbalového turnaja Moldavských dni kultúry a športu. Turnaja sa zúčastnili družstva z Moldavy, Košíc, Gelnice a Prešova.

Celkové poradie:

  1. Japonské pole
  2. Ferneťáci
  3. Šk Bodva
  4. Atletic Legion
  5. O dušu
  6. CA Letná záhrada

Najbližší volejbalový turnaj GALA CUP sa bude konať v auguste. Turnaja sa môžu zúčastniť len amatérske tímy s neregistrovanými hráčmi

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook